خدمات ما

برخی از خدمات اصلی شرکت آماری شمار

گزارشات آماری سازمان‌ها و ادارات

یکی از نیازهای سازمان‌ها جهت اخذ تصمیم‌های مناسب توسط مدیر، اطلاع از وضعیت موجود است. اطلاع از فراوانی‌ها، شاخص‌ها، روند تغییرات در طول زمان، مقایسه با استانداردها، عوامل مؤثر بر قوت یا ضعف جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه و ... ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم تصمیمات مقتضی را اتخاذ بنماییم. گزارشات آماری و از جمله آن سالنامه‌های آماری، اینفوگرافی، نقشه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و داشبوردهای مدیریتی آماری کمک شایانی را در این زمینه خواهند داشت.

طرح‌های میدانی آماری

برخی از اطلاعات مورد نیاز سازمان با استفاده از داده‌های موجود و توسط تهیه یک سالنامه یا گزارش آماری حاصل می‌شود ولی اگر از داده‌های موجود نتوان به این مقصود رسید، لازم است تا با طراحی و اجرای یک طرح آماری میدانی به مطلوبمان دست یابیم.
بنابراین از نیازهای دیگرِ سازمان‌های اجرایی، علمی و فرهنگی اجرای طرح‌های آماری برای دست یافتن به مجهولات مرتبط با زمینه فعالیتشان می‌باشد.
وقتی می‌خواهید میزان رابطه‌ی بین شاخص‌ها در یک طرح علمی را بیابید، وقتی از ماهیت عوامل مؤثر در بهبود وضعیت حیطه‌های عملکرد سازمان بی‌خبرید و یا میزان تأثیرگذاری آن عوامل را نمی‌دانید، وقتی برای شما میزان رضایت ارباب رجوع در درجه بالایی از اهمیت قرار دارد، در تمامی این موارد آنچه مورد نیاز شماست یک طرح آماری است. طرح آماری‌ای که با توجه به داده‌های قابل جمع‌آوری از طریق پرسشنامه و احیاناً تکمیل آن با داده‌های در دسترس، راهگشای شما در رفع نیازهای مدیریتی باشد.

مشاوره‌ های آماری

در مواردی مانند رسم یک جدول و پیشنهاد نمودار مناسب برای آن در گزارشات آماری، تعیین شاخص‌های مناسب، بهره‌گیری از قسمت‌های مختلف نرم‌افزارهای آماری، تعیین آزمون مناسب، محاسبه حجم نمونه و یادگیری بعضی تئوری‌های آماری، وجود یک مشاور آماری نیاز می‌شود که با بهره‌گیری از راهنمایی وی به مقصودتان برسیم.

مشاوره‌ های آماری

تحلیل آماری پایان‌نامه‌های دانشجویی و مقالات علمی

پروژه‌های دانشجویان ارشد و نیز مقالات علمی همواره شامل بخشی با عنوان تحلیل‌های آماری یا یافته‌های آماری هستند. از این رو نهادهایی که به ارائه پروپوزال‌های تحقیقاتی می‌پردازند و نیز دانشجویان و محققان، باید از طریق علم آمار و توسط نرم‌افزارهای آماری به نتیجه‌گیری از داده‌های موجود بپردازند. بنابراین باز هم نیاز به تحلیل آماری می‌شود.

چرا ما را انتخاب کردید؟

امنیت اطلاعات

یقینا یکی از دغدغه های هر سازمان امنیت اطلاعات آن است که شرکت شمار با قطعیت امنیت اطلاعات شما را تضمین می کند و کلیه فعالیت ها بر اصل محرمانگی انجام خواهد شد.

امنیت اطلاعات

مناسب ترین قیمت

یکی از مهمترین موضوعات هزینه است که ما به شما تضمین می دهیم که با مناسبترین قیمت پروژه شما را انجام خواهیم داد.

کمترین زمان

تمامی پروژه های آماری در کمترین زمان ممکن به انجام رسیده و تحویل مشتری محترم خواهد شد.

کادر مجرب

تمامی کادر شرکت آماری شمار از کارشناسان و کارشناسان ارشد آماری هستند که سال ها در زمینه آمار مشغول به فعالیت هستند و به تمامی مسائل موجود در پروژه های آماری واقف می باشند.

شبکه های اجتماعی

سوالات متداول