سنجش پایایی با آلفای کرونباخ

در بررسی پرسشنامه‌های مرتبط با تحقیقات آماری، از معیاری به منظور سنجش اعتبار پاسخ‌های ارائه شده در گویه‌ها (هر پرسش در پرسشنامه) استفاده می‌شود که به «آلفای کرونباخ» (α Cronbach’s) مشهور است. این شاخص را گاهی با ضریب آلفا نیز می‌شناسند.

شاخص یاد شده توسط لی کرونباخ (Lee Cronbach) دانشمند روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۹۵۱ معرفی شد.

آلفای کرونباخ را می‌توان به عنوان ضریب همبستگی بین دو سوال در نظر گرفت که به منظور اندازه‌گیری دستیابی به یک هدف به کار گرفته می‌شوند. این شاخص به عنوان تابعی از تعداد گویه‌ها در پرسشنامه، متوسط کوواریانس بین زوج گویه‌ها و واریانس امتیازات پرسشنامه است.

کاربرد آلفای کرونباخ در پرسشنامه‌ها

برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده می‌شود.

به این ترتیب با افزایش میزان سازگاری درونی پرسشنامه، ضریب آلفا نیز افزایش می‌یابد به این معنی که اگر گویه‌ها بیشترین ارتباط را با هدف مورد بررسی (متغیر مربوط به فرضیات تحقیق) داشته باشند، این ضریب بزرگ می‌شود.

در جدول زیر کران‌های آلفای کرونباخ و میزان سازگاری گویه‌ها آورده شده است.

مقدار ضریب آلفای کرونباخ سازگاری داخلی گویه‌ها
بیشتر از ۰/۹ عالی
بین ۰/۸ و ۰/۹ مناسب
بین ۰/۷ و ۰/۸ قابل قبول
بین ۰/۶ و ۰/۷ مشکوک
بین ۰/۵ و ۰/۶ ضعیف
کمتر از ۰/۵ عیرقابل قبول

سنجش پایایی پرسشنامه در نرم افزار SPSS

داده‌های مربوط به یک پرسشنامه با «طیف لیکرت» (likert Scale) برای چهار گویه در نرم افزار SPSS وارد شده است. همانطور که می‌دانید در طیف لیکرت، پنج گزینه‌ انتخابی برای هر گویه وجود دارد.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در SPSS‌ مراحل زیر را طی می‌کنیم.

از فهرست Analysis گزینه Scale و سپس دستور Reliability Analysis را اجرا می‌کنیم. در پنجره ظاهر شده گویه‌هایی که باید سازگاری درونی آن‌ها بررسی شود را قرار می‌دهیم.

این تنظیمات در تصویر زیر قابل مشاهده هستند.

پس از انتخاب متغیرها اوکی کنید و سپس خروجی به شکل زیر حاصل خواهد شد.

با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفا در ستون اول برابر با ۰.۸۳۹ است،‌ مشخص می‌شود که این چهار گویه دارای سازگاری درونی خوبی هستند و در نتیجه پایایی پرسشنامه تأئید خواهد شد.

منبع : فرادرس

کار را به کاردان بسپارید

انجام صفر تا صد فصل ۴ پایان نامه در کمترین زمان و با قیمت دانشجویی

شماره تماس :

۵۹ ۶۶ ۷۵۹ ۰۹۳۸

ممکن است بپسندید...

پست های محبوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *