ضریب همبستگی

یکی از تعاریف اساسی در علم آمار تعریف همبستگی و رابطه بین دو متغیر می باشد. به طور کلی شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف می کنیم.

در آمار انواع زیادی از ضرایب همبستگی متفاوت وجود دارند که هر کدام همبستگی بین دو متغیر را با توجه به نوع داده ها و شرایط متغیرها اندازه گیری می کنند.

لذا با توجه به اهمیت این موضوع که چه ضریب همبستگی را در چه زمانی مورد استفاده قرار دهیم، اینجا به تعریف انواع همبستگی پرداخته و سعی بر آن داریم که زمان استفاده از این ضریب همبستگی ها و روش محاسبه آن ها را در یکی از نرم افزارهای آماری ذکر کنیم.

متن کامل آموزش را از طریق لینک ذیل دریافت نمایید.

ممکن است بپسندید...

پست های محبوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *