رگرسیون متغیرهای رسته ای

?کم و بیش با ساختن مدل رگرسیونی خطی یگانه یا چندگانه ساده با نرم افزار spss آشنا هستیم.


Y= B0 + B1 X1+ B2 X2 + … + BnXn

مسیر نرم افزار spss جهت انجام رگرسیون ساده :
Analyze —–> Regression —–> linear

?این مسیر برای زمانی است که متغیرهای وابسته (پاسخ) و مستقل(پیشگو) هر دو پیوسته و دارای مقیاس نسبی و فاصله ای باشند….
? اما وقتی بخواهیم یک مدل رگرسیون بدست بیاوریم در حالی که یکی از متغیرهای مستقل گسسته و دارای مقیاس اسمی و ترتیبی است (متغیر رسته ای)، نمی توانیم این متغیر را به صورت معمولی و مانند یک متغیر پیوسته وارد مدل کنیم.

Yj= B0 + B1 X1+ B2 X2 + … + BnXn + Aj


در رابطه فوق سطوح متغیر رسته ای را با Aj نشان داده ایم. البته می توان بیش از یک متغیر رسته ای را وارد مدل نمود و جهت انجام رگرسیون متغیر رسته ای مسیر زیر را در نرم افزار Spss دنبال می کنیم:


Analyze —–> General linear Model —–> Univariate
???

✅ سپس متغیر وابسته را در کادر Dependent، متغیرهای رسته ای را در Fixed Factor و متغیرهای مستقل پیوسته را در کادر Covariate وارد می کنیم.

✅ همچنین از طریق دکمه Option تیک مربوط به برآورد پارامترها (parameter Estimates) را علامت می زنیم.

پس از کلیک روی OK آزمون انجام خواهد شد .

ممکن است بپسندید...

پست های محبوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *