کاربرد آمار در علوم انتظامی

کاربردآمار کاربرد آمار در علوم انتظامی ? تصادفات یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامت عمومی در جهان است . این در حالی است که بیشتر قربانیان جوان هستند و قبل از تصادف دارای سلامتی کامل بوده اند . این مسئله در کشور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران از راه …

افزونه Merge نرم افزار اکسل

افزونه Add-ins در اکسل عبارتند از دستوراتی که توسط کاربران حرفه ای نوشته شده و در اختیار کاربران پایه اکسل قرار می دهند تا در امور روزمره از آنها استفاده کنند. نرم‌افزار اکسل، علاوه بر قسمت‌های عمومی، دارای ابزارهای دیگری می‌باشد که بعضا با نصب مجموعه آفیس نصب خواهند شد و فقط نیاز به فعال …

ضریب همبستگی

یکی از تعاریف اساسی در علم آمار تعریف همبستگی و رابطه بین دو متغیر می باشد. به طور کلی شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف می کنیم. در آمار انواع زیادی از ضرایب همبستگی متفاوت وجود دارند که هر کدام همبستگی بین دو متغیر را با توجه به نوع داده ها و …

کاربرد آمار در داروسازی

یکی از زمینه‌های علوم که آمار در آن نقش برجسته‌ای دارد، علم پزشکی و مخصوصاً داروسازی است تا آنجا که رشته‌ی دانشگاهی خاص خود یعنی آمار زیستی (Bio Statistics) را طلب می‌کند. اولین بار در سال ۱۹۸۵، کلود برنارد، دانشمند فرانسوی در کتابش با عنوان An Introduction to the Study of Experimental Medicine به بحث …

کاربرد آمار در علوم قرآنی

بهتر است در اولین مطلب از کاربردهای آمار از قرآن تبرک بجوییم و از کاربرد آمار در علوم قرآنی بگوییم. در نشستی با عنوان (نظم عددی در قرآن کریم ) که در روز یکشنبه ۸۹/۱۰/۵ در دانشگاه مفید قم برگزار شد مطلب زیر بیان شد: مهندس مهدی بازرگان در کتاب (سیر تحول در قرآن)، طول …