کاربرد آمار در علوم قرآنی

بهتر است در اولین مطلب از کاربردهای آمار از قرآن تبرک بجوییم و از کاربرد آمار در علوم قرآنی بگوییم. در نشستی با عنوان (نظم عددی در قرآن کریم ) که در روز یکشنبه ۸۹/۱۰/۵ در دانشگاه مفید قم برگزار شد مطلب زیر بیان شد: مهندس مهدی بازرگان در کتاب (سیر تحول در قرآن)، طول …